Jump to content

Guidelines

§1. Postanowienia ogólne:

1) Nazwa użytkownika - przy jej wyborze należy unikać nazw obraźliwych, wulgarnych oraz niemożliwych do wymówienia.

Nie przestrzeganie tych zasad będzie skutkowało usunięciem konta.

2) Przestrzeganie zasad tzw. netykiety, czyli nieformalnych zasad kulturalnego zachowania w Internecie. Dotyczy to zakazu m.in. spamowania, wulgaryzmów, floodowania, pisania WIELKIMI LITERAMI itp.

3) Administratorzy, a pod ich nieobecność Moderatorzy Globalni, mają zawsze najważniejszy głos w dyskusjach i przy rozstrzyganiu sporów dotyczących Forum. W poszczególnych działach pod nieobecność wyżej wymienionych osób spory rozstrzygają Moderatorzy Działów odpowiedzialni za dany dział.

4) Użytkownicy tego Forum zobowiązują się do aktywnego uczestniczenia w jego życiu poprzez okresowe dodawanie materiałów.

5) Administracja rezerwuje sobie prawo do usuwania bez wcześniejszego ostrzeżenia kont użytkowników nieaktywnych.

6) Przynależność do Forum jest darmowa. Niemniej jednak nasze Forum znajduje się na płatnym serwerze, a jedynym sposobem utrzymania się są datki od użytkowników.

 

§2. Dodawanie nowych postów/tematów, struktura Forum:

1) Forum jest podzielone na odpowiednie działy, które są odpowiednio opisane. Tematy umieszczamy w przeznaczonych do tego forach/działach.

2) Każda znana kobieta ma swój temat w odpowiednim dziale Forum - jeden na zdjęcia, jeden na filmy i jeden na capsy. Przed dodaniem materiałów należy sprawdzić czy dany temat już istnieje. Jeśli tak to materiały dodajemy do niego. Jeśli nie to można stworzyć nowy temat w odpowiednim dziale. Dublowanie tematów jest zabronione.

3) Jeśli szukasz konkretnych zdjęć, fragmentów filmów itp. to prośbę swoją zamieść w dziale "Szukam zdjęć, skanów, filmów..." Wszelkie tego typu prośby zamieszczane w innych działach będą przenoszone do działu "Szukam zdjęć, skanów, filmów..." W przypadku ich bezmyślnego ponawiania będą usuwane, a użytkownik otrzyma ostrzeżenie.

4) Komentarze, opinie i prośby należy zamieszczać w odpowiednich działach, zaś prywatne uwagi do innych użytkowników winny być kierowane drogą prywatnych wiadomości.

5) Jedyną dozwoloną formą zamieszczania zdjęć na Forum jest stosowanie miniaturek linkujących do serwisów hostujących grafikę, takich jak: imgbox.com itp. Lista zakazanych hostingów których NIE można umieszczać na naszym forum.

6) Przy dodawaniu miniaturek linkujących podstawową zasadą jest robienie pomiędzy nimi "Spacji". Zabronione jest używanie "Entera" pomiędzy kolejnymi miniaturkami.

7) Poprzez "dubel" rozumie się ten sam materiał w tej samej lub mniejszej rozdzielczości, na tym samym lub innym hostingu. Dodawanie postów, które w tym rozumieniu są dublami jest zabronione. W przypadku dodania zdjęć w większej rozdzielczości uprasza się o raportowanie postów zawierających gorsze jakościowo zdjęcia. Punkt nie dotyczy forum: Filmy i multimedia - Celebrity Videos & multimedia.

Zdjęcia pochodzące z jednej galerii powinny się znajdować w jednym poście. Zabrania się rozdzielania takowych zdjęć na kilka postów.

9) Zabrania się umieszczania materiałów z miesięczników Playboy i CKM.

10) Jedyną dozwoloną formą zamieszczania filmów na Forum jest stosowanie linków do plików znajdujących się na serwerach hostujących pliki, takich jak: www.mediafire.com, www.mega.nz, itp.

11) W działach filmowych oprócz linka do klipu dodajemy również minimum jeden screenshot i krótki opisu pliku (wielkość pliku, czas itp). Dzięki temu unikamy m.in. dublowania materiałów.

 

§3. Treści zabronione:

1) Stanowczo zabrania się dodawania materiałów o charakterze pornograficznym, na których eksponowane są narządy płciowe lub też materiały, które przedstawiają stosunek płciowy (zarówno zdjęć jak i filmów). Materiały takie będą usuwane, a użytkownik je dodający otrzyma ostrzeżenie i/lub ban w zależności od okoliczności. Próba ponownego dodania takich materiałów będzie skutkowała natychmiastowym zbanowaniem i usunięciem z Forum!

2) Zabronione są również tzw. FAKE. Wiele przykładów fake'ów tutaj: www.fake-detective.com. Podróbki identyfikujemy w tym forum.

3) Na Forum nie zamieszczamy linków do materiałów z sieci p2p, warez, usenet, itp

4) W ochronie przed spamem i nieuczciwą konkurencją, administracja forum celebs-forum.com zastrzega sobie prawo do usuwania adresów internetowych do innych stron lub materiałów, jeśli uzna to za stosowne i bez podania przyczyny.

 

§4. Specjalny dział "Elita":

1) Przynależność do Forum nie jest równoznaczna z przynależnością i dostępem do działu "Elita".

2) Dział "Elita" dostępny jest jedynie dla najbardziej aktywnych członków Forum i dla jego sponsorów.

3) Każdy użytkownik Forum, który doda około 200 postów z przyzwoitymi jakościowo materiałami może starać się o członkostwo poprzez zgłoszenie swojej kandydatury w tym temacie.

4) W wyjątkowych przypadkach Administratorzy mogą przyznać przynależność do działu "Elita" osobie nie spełniającej żadnego z powyższych wymogów.

5) Administratorzy mogą usunąć osobę należącą już do działu "Elita", gdy ta łamie regulamin lub przestała spełniać wymogi przynależności do tego działu. Rozumie się przez to drastyczny spadek aktywności po uzyskaniu dostępu do działu. W takim wypadku Użytkownik otrzymuje 14 dni w stosunku od wysłanego PW na poprawę swojej aktywności. Możliwe jest przedłużenie terminu, jednak wymagane jest sensowne uzasadnienie prośby.

6) Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odebrania użytkownikowi dostępu do działu "Elita" w każdym przypadku, który uznają za stosowny i bez podawania przyczyn

 

§5. Finanse i płatności:

1) Przynależność do Forum jest darmowa. Niemniej jednak nasze Forum znajduje się na płatnym serwerze, a jedynym sposobem utrzymania się są datki od użytkowników.

2) Użytkownicy mogą zasilać konto forum w następujący sposób:

a- Bezpośredni przelew na konto w mBank'u

3) Wszystkie formy płatności gwarantują użytkownikom pełną anonimowość, ponieważ dla celów zbiórki stworzyliśmy nowe konto bankowe.

4) Skarbnikiem forum jest Beeker.

5) Całość zbiórki, wszystkie przychody i rozchody nadzorują Administratorzy Forum.

6) Osoba która zdecyduje się wspomóc Forum finansowo, będzie miała zapewnione pewne przywileje:

Za każde minimum 15 złotych, którymi zasili forumowe konto otrzyma (a-g):

a - Trzy miesięczny dostęp do wydzielonej części działu "Elita" (za każde 15zł oddzielne 3 miesiące, np. 60zł:15zł = 4*3m-ce = 1 rok)

b - Specjalną honorową rangę na naszym forum: Sponsor,

Za każde minimum 1 złoty, którym zasili forumowe konto otrzyma (d-g):

d - Użytkownik będzie mógł wybrać dowolny (zaakceptowany przez Administratorów) opis rangi (jest to czarny tekst widoczny pomiędzy nickiem a aktualną rangą) na Forum,

e - Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, wpisanie na listę darczyńców Forum. Znajdzie się na niej data wpłaty, kwota i oczywiście jego ksywka z forum,

f - Konto na Forum nigdy nie zostanie usunięte z powodu nieaktywności użytkownika,

g - Głos sponsorów będzie szczególnie ceniony przez Administrację Forum. Wiemy, że osoba, która wpłaciła pieniądze, ma na względzie dobro serwisu dlatego z uwagą wysłuchamy wszelkich jej sugestii.

UWAGA: /odnośnie pkt.6/

Bierzemy pod uwagę sumę która faktycznie wpłynie na nasze konto, a nie kwotę którą wydasz na całą operację "przelewu".Mniejsze sumy nie przekraczające kwoty potrzebnej do uzyskania dostępu zostają sumowane aż do uzyskania 15zł, za które należy się min. ranga Sponsora i dostęp do Działu

7) Dodatkowe pytania lub wątpliwości związane ze zbiórką można zadawać w wątku Pytania i sugestie lub w przypadku indywidualnych form wpłaty prosimy o kontakt z Beeker lub Tomek

 

§6. Profil użytkownika:

1) Avatar użytkownika nie powinien przekraczać wymiarów: 120(szerokość)x120(wysokość) pikseli i rozmiaru: 50KB.

2) Sygnatura graficzna użytkownika nie powinna przekraczać wymiarów: 500(szerokość)x130(wysokość) pikseli i rozmiaru: 50KB.

3) Jeśli sygnatura ma postać tekstu - nie może być ona dłuższa niż 5 lini o zwykłym rozmiarze. W indywidualnych przypadkach Administratorzy mogą zezwolić zasłużonym użytkownikom na większą sygnaturę.

4) Użytkownicy z avatarami i/lub sygnaturami o rozmiarach/wymiarach większych niż podane są proszeni o ich zmianę. Jeśli po słownym uprzedzeniu przez PW użytkownik nie zmieni avatara/sygantury na zgodne z regulaminem zostaną mu one usunięte. Jeśli użytkownik ponownie doda zbyt duży avatar/sygnaturę otrzyma ostrzeżenie, a w skrajnych przypadkach nawet ban.

5) Liczba postów użytkownika zliczana jest tylko w działach z materiałami.

6) Co pewien czas na Forum będzie przeprowadzana akcja zliczania postów. Wiązać się to będzie z korektą liczby postów użytkownika do wartości faktycznie aktywnych wpisów.

 

§7. Raporty, błędy i kary za łamanie regulaminu:

1) Jeśli zauważysz posty łamiące regulamin, zdublowane, z niedziałającymi zdjęciami lub linkami do filmów, to zgłoś je za pomocą przycisku "RAPORT" na dole danego wpisu.

2) Jeśli zauważysz złe zachowanie na Forum, łamanie regulaminu itp. to niezwłocznie poinformuj o takich przypadkach Moderatorów lub Administratorów poprzez PW.

3) Za łamanie regulaminu Forum Administratorzy i Moderatorzy mogą przyznawać użytkownikowi ostrzeżenia.

4) Każde ostrzeżenie łączy się z określoną karą dla użytkownika:

- 1 ostrzeżenie = zawieszenie konta użytkownika na 12 godzin

- 2 ostrzeżenia = zawieszenie konta użytkownika na 1 dzień

- 3 ostrzeżenia = zawieszenie konta użytkownika na 2 dni

- 4 ostrzeżenia = zawieszenie konta użytkownika na 3 dni

- 5 ostrzeżeń = zawieszenie konta użytkownika na 4 dni

- 6 ostrzeżeń = zawieszenie konta użytkownika na 7 dni

- 7 ostrzeżeń = zawieszenie konta użytkownika na 10 dni

- 8 ostrzeżeń = zawieszenie konta użytkownika na 14 dni

- 9 ostrzeżeń = zawieszenie konta użytkownika na 31 dni

- 10 ostrzeżeń = ban

 

§8. Usunięcie konta z forum.

1) Jeżeli chcesz usunąć swoje konto z forum to napisz prywatną wiadomość do administratora: Tomek lub Beeker

 

W indywidualnych przypadkach Administratorzy i Moderatorzy mogą jednak zrobić wyjątek od tej reguły i zawiesić konto użytkownika na dowolny okres.

Administratorzy rezerwują sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności!

 

Administracja Forum celebs-forum.com